בלעדי לסוכני קוואליטי!
מרתון ספינינג מטורף
על חומות ירושלים

8.6.23, יום חמישי  שעה 17:40

קניון ממילא ירושלים, ברחבה לפני הכניסה לשער יפו

8.6.23, יום חמישי

 

שעה 17:40

קניון ממילא ירושלים,

ברחבה לפני הכניסה לשער יפו

נשארו 30 מקומות בלבד!

להרשמה