Quality

השירותים שלנו

עמוד הבית > השירותים שלנו > פתרונות השקעה אלטרנטיביים

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם
פתרונות השקעה אלטרנטיביים

פתרונות השקעה אלטרנטיביים

ההבדלים בין המוצרים השונים מתבטאים לרוב בהרכב התיק והחלוקה בין מרכיבי ההשקעה השונים (לדוגמא מניות, אג"ח קונצרני, אג"ח ממשלתי וכו'). בקוואליטי מציעים ללקוחות סל מוצרים אלטרנטיביים וייחודיים אשר נגישים כמעט לכל לקוח ומאפשרים לגוון ולפזר את הכספים המושקעים שלך בצורה מתוחכמת יותר. באמצעות שילוב מוצרים ייחודיים אלה בתיק ההשקעות שלך, מוגדל הסיכוי להשיג תשואה עודפת על החסכונות שלך, תוך פיזור והקטנת הסיכון הכרוך בהשקעה.

מה עושים בפגישת תכנון והשקעה?

  • פניה למסלקה הפנסיונית לאיתור קופות החיסכון הרלוונטיות.
  • בחינה של תיק ההשקעות הנוכחי – רמת ופיזור הסיכון אל מול רמת התשואה הנוכחית של התיק והעלויות הכרוכות.
  • בחינת היבטים ופתרונות מיסוי עבור תיק ההשקעות.
  • אפיון צרכי הלקוח והעדפותיו והתאמת תיק ההשקעות בהתאם לאפיון זה.
  • שילוב מוצרי השקעה אלטרנטיביים, נגישים אשר מטרתם לגוון את אפיקי ההשקעה, לפזר את הסיכון ולשפר את רמת התשואה של התיק.

 

 

פתרונות השקעה אלטרנטיביים

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם