וובינר חירום
לסוכני הביטוח בישראל

כידוע, לאחרונה פורסמה טיוטת חוק ההסדרים אשר כוללת בתוכה גזירות קשות ביותר
שישפיעו על עתידם ופרנסתם של סוכני הביטוח, ולא פחות מכך – על טובת ציבור החוסכים והמבוטחים!

לשכת סוכני הביטוח ובכירי הענף פועלים מאז ביתר שאת וללא הרף מול כל הגורמים הרלוונטיים
בכדי לבטל את רוע הגזירות.

הפעילות כאמור נעשית לילות כימים ובעיקר מאחורי הקלעים.
זה הזמן שלכם לקבל לראשונה עדכון מיוחד ומפורט על כל הנעשה עד כה ועל כל הצפוי לנו בקרוב!

השתתפות חובה לכל סוכני הביטוח בישראל:

;