Quality

קופת גמל להשקעה

עמוד הבית > מוצרים > קופת גמל להשקעה

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

מהי קופת הגמל להשקעה?

קופת הגמל להשקעה מקנה שתי אפשרויות לחוסכים, האחת לחסוך לכל מטרה בחיסכון לטווח קצר או בינוני. את החיסכון יהיה ניתן למשוך בכל שלב ללא קנסות יציאה בכפוף לתשלום מס רווח הון בדומה למכשירי חיסכון אחרים.
האפשרות השנייה היא חיסכון לגיל פרישה, כאשר בעתיד יהיה ניתן להעביר את הכספים לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים לצורך קבלת סכום חודשי לאחר הפרישה. קצבת זקנה שנובעת מתוך החיסכון בקופת הגמל להשקעה תהייה פטורה ממס!

קופת גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה

למי מתאים לחסוך בקופת הגמל להשקעה?

קופת הגמל להשקעה היא חיסכון אטרקטיבי בדמי ניהול הנמוכים ביחס למוצרי חיסכון אחרים. יתרונות אלה ונוספים הופכים אותם לפתרון חיסכון אידיאלי לחוסך וילדיו. חוסכים רבים בוחרים לנהל את החיסכון לילדים בקופת הגמל להשקעה כאשר הם מפקידים סכומים חד פעמיים או הפקדות חודשיות לקופה.
חוסכים אחרים, בוחרים לנהל את החיסכון לטווח ארוך והם מפנים את הכספים לצורך הגדלת הקצבה בעתיד.

 

מזמינים אותך לדבר על זה

אנו בקוואליטי סוכנות לביטוח מזמינים אותך לפגישה אישית, לבחינת אפשרויות ההשקעה בקופת הגמל להשקעה.

שאלות ותשובות

ישנו מגוון רחב של מסלולי השקעה. בהם מסלולי השקעה סולידיים ומסלולי השקעה המשקיעים במניות. באפשרות החוסך לבחור את מסלול ההשקעה בקופה ואת הגוף המנהל.
בשל האטרקאטיביות בחיסכון בקופת הגמל להשקעה סכום החיסכון מוגבל בתקרה שנתית של 70 אלף ₪ לכל אדם. ניתן לפתוח קופת גמל להשקעה על שמו ועל שם בת הזוג והילדים. בכל אחת מהקופות ניתן לחסוך עד 70 אלף ₪ בכל שנה.
ישנם גופים המאפשרים קבלת הלוואה מקופת הגמל להשקעה בדומה לתנאי הלוואה על כספים נזילים בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות.
בחיסכון בקופת הגמל להשקעה, דוחים את מועד תשלום מס רווח הון למועד משיכת הכספים. כלומר בשינוי מסלול השקעה, במעבר ממסלול מנייתי לסולידי או להיפך לא נשלם מס על הרווחים. את המס נשלם רק במועד משיכת הכספים.

שאלות ותשובות

ישנו מגוון רחב של מסלולי השקעה. בהם מסלולי השקעה סולידיים ומסלולי השקעה המשקיעים במניות. באפשרות החוסך לבחור את מסלול ההשקעה בקופה ואת הגוף המנהל.
בשל האטרקאטיביות בחיסכון בקופת הגמל להשקעה סכום החיסכון מוגבל בתקרה שנתית של 70 אלף ₪ לכל אדם. ניתן לפתוח קופת גמל להשקעה על שמו ועל שם בת הזוג והילדים. בכל אחת מהקופות ניתן לחסוך עד 70 אלף ₪ בכל שנה.
ישנם גופים המאפשרים קבלת הלוואה מקופת הגמל להשקעה בדומה לתנאי הלוואה על כספים נזילים בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות.
בחיסכון בקופת הגמל להשקעה, דוחים את מועד תשלום מס רווח הון למועד משיכת הכספים. כלומר בשינוי מסלול השקעה, במעבר ממסלול מנייתי לסולידי או להיפך לא נשלם מס על הרווחים. את המס נשלם רק במועד משיכת הכספים.

אחרונות מהמגזין

בית השקעות קוואליטי והוא אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל עם קשת מוצרים הכוללת, קופות גמל, קרנות השתלמות, ניהול תיקי השקעות וקרנות השקעה אלטרנטיביות ללקוחות פרטיים ומוסדיים.

דמי ניהול… על מה בעצם אנחנו משלמים?
ביטוח חיים

דמי ניהול… על מה בעצם אנחנו משלמים?

דמי ניהול… על מה בעצם אנחנו משלמים?

ביטוח בריאות לילדים – למה זה חשוב?
ביטוח חיים

ביטוח בריאות לילדים – למה זה חשוב?

ביטוח בריאות לילדים – למה זה חשוב?

הצעד שהוביל אותי לנפץ את תקרת הזכוכית כשכיר – ולצאת לעצמאות
ביטוח חיים

הצעד שהוביל אותי לנפץ את תקרת הזכוכית כשכיר – ולצאת לעצמאות...

הצעד שהוביל אותי לנפץ את תקרת הזכוכית כשכיר – ולצאת לעצמאות

העתיד תלוי בהחלטות שמקבלים היום! 6 צעדים פשוטים ליצירת יציבות כלכלית
ביטוח חיים

העתיד תלוי בהחלטות שמקבלים היום! 6 צעדים פשוטים ליצירת יציבות כלכלית...

העתיד תלוי בהחלטות שמקבלים היום! 6 צעדים פשוטים ליצירת יציבות כלכלית

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם