Quality

קרן השתלמות

עמוד הבית > מוצרים > קרן השתלמות

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח קצר שנועד לשמש למימון הכשרה מקצועית לעובדים אך בפועל משמשת הקרן כאפיק חיסכון פטור ממס רווחי הון.

אל קרן ההשתלמות מבוצעות הפקדות עובד ומעסיק בדרך כלל בשיעור של 2.5% עובד ו – 7.5% מעסיק או הפקדות של חוסכים עצמאים. כאשר לאחר 6 שנים ניתן למשוך את הכספים בפטור מלא ממס רווח הון!

במידה ולא מושכים את הכספים לאחר 6 שנים, הכספים ימשיכו לצבור רווחים, את הכספים יהיה ניתן למשוך בכל שלב כאשר הכספים שהופקדו והרווחים עליהם יהיו פטורים ממס.

קיימת אפשרות בעתיד להעביר את הכספים לקרן הפנסיה לצורך קבלת קצבת זקנה.

קרן השתלמות
קרן השתלמות

למי מתאים לחסוך בקרן השתלמות?

חוסכים עצמאים יכולים לפתוח לעצמם קרן השתלמות ללא תלות במעסיק זה או אחר. הפקדות לקרן השתלמות עד 4.5% מההכנסה בכפוף לתקרה יקנו לעצמאי הטבת מס מסוג ניכוי ממס, כלומר יקטינו את ההכנסה החייבת שלו במס הכנסה וביטוח לאומי. הכספים יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה.
בניגוד לעצמאים, שכירים תלויים במעסיקים שיפתח עבורם קרן השתלמות. חוסכים שכירים שיפקידו עד שכר של 15,712 ₪ בחודש אמנם לא יזכו בהטבות מס במועד ההפקדה אך הכספים שיופקדו לקרן יהיו פטורים ממס רווח הון במועד המשיכה.

 

מזמינים אותך לדבר על זה

מכיוון והרווחים בקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס, אנו בקוואליטי סוכנות לביטוח מזמינים אותך לפגישה אישית, לבחינת אפשרויות ההשקעה בקרן השתלמות וניצול הטבות המס הגלומות בה.

שאלות ותשובות

בשנת 2019 ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות עומדת על 18,480 ₪ בשנה. הפקדות מעבר לסכום זה יהיו חייבות במס רווח הון במועד המשיכה.
ניתן לקחת הלוואה מקרן השתלמות נזילה עד ל – 80% מהיתרה בקרן ומקרן השתלמות לא נזילה עד ל- 50% מהיתרה בקרן. תנאי הריבית עשויים להשתנות בין הגופים, אך לרוב אטרקטיביים ביחס לאלטרנטיבות אחרות בשוק.
קרן השתלמות הינה מכשיר החיסכון היחידי הפטור ממס רווח הון, כל הרווחים שתצברו בעתיד על הכספים יהיו פטורים ממס במועד המשיכה. לכן במקרים רבים עדיף לקחת הלוואה על חשבון הכספים בקופה ולהשאיר את הכספים בקרן שימשיכו לצבור רווחים.
ניתן למשוך קרן השתלמות שש שנים מהיום שנפתחה. ישנם מקרים בהם ניתן למשוך חלק מהכספים לאחר שלוש שנים וזה לצורך השתלמות. בנוסף, במידה ויש ברשותך קרן השתלמות קודמת עם וותק של למעלה משש שנים, ניתן לבצע "השלכת וותק" ולמשוך את הקרן החדשה על בסיס הוותק שצברת בקרן הקודמת.

שאלות ותשובות

בשנת 2019 ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות עומדת על 18,480 ₪ בשנה. הפקדות מעבר לסכום זה יהיו חייבות במס רווח הון במועד המשיכה.
ניתן לקחת הלוואה מקרן השתלמות נזילה עד ל – 80% מהיתרה בקרן ומקרן השתלמות לא נזילה עד ל- 50% מהיתרה בקרן. תנאי הריבית עשויים להשתנות בין הגופים, אך לרוב אטרקטיביים ביחס לאלטרנטיבות אחרות בשוק.
קרן השתלמות הינה מכשיר החיסכון היחידי הפטור ממס רווח הון, כל הרווחים שתצברו בעתיד על הכספים יהיו פטורים ממס במועד המשיכה. לכן במקרים רבים עדיף לקחת הלוואה על חשבון הכספים בקופה ולהשאיר את הכספים בקרן שימשיכו לצבור רווחים.
ניתן למשוך קרן השתלמות שש שנים מהיום שנפתחה. ישנם מקרים בהם ניתן למשוך חלק מהכספים לאחר שלוש שנים וזה לצורך השתלמות. בנוסף, במידה ויש ברשותך קרן השתלמות קודמת עם וותק של למעלה משש שנים, ניתן לבצע "השלכת וותק" ולמשוך את הקרן החדשה על בסיס הוותק שצברת בקרן הקודמת.

אחרונות מהמגזין

בית השקעות קוואליטי והוא אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל עם קשת מוצרים הכוללת, קופות גמל, קרנות השתלמות, ניהול תיקי השקעות וקרנות השקעה אלטרנטיביות ללקוחות פרטיים ומוסדיים.

"מותו של סוכן הביטוח"? נחיצותו וחשיבותו בעולם החדש – גיא עינב מתארח בעדיף
סוכנים

"מותו של סוכן הביטוח"? נחיצותו וחשיבותו בעולם החדש –...

"מותו של סוכן הביטוח"? נחיצותו וחשיבותו בעולם החדש – גיא עינב מתארח בעדיף

להוציא יותר מהכסף שלכם – כל מה שצריך לדעת על פוליסת חיסכון
ניהול השקעות

להוציא יותר מהכסף שלכם – כל מה שצריך לדעת על פוליסת חיסכון...

להוציא יותר מהכסף שלכם – כל מה שצריך לדעת על פוליסת חיסכון

איך להתכונן לפרישה? הצעדים שיבטיחו שתעשו את זה נכון
תכנון פרישה

איך להתכונן לפרישה? הצעדים שיבטיחו שתעשו את זה נכון

איך להתכונן לפרישה? הצעדים שיבטיחו שתעשו את זה נכון

ביטוח חיים – הצעד שיבטיח עוגן כלכלי לבני משפחתך
ביטוח חיים

ביטוח חיים – הצעד שיבטיח עוגן כלכלי לבני משפחתך

ביטוח חיים – הצעד שיבטיח עוגן כלכלי לבני משפחתך

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם