Quality

המגזין שלנו

עמוד הבית > רפורמה חדשה בביטוחי הבריאות עש...

הרשמו למגזין

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

הרשמו למגזין

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם
רפורמה חדשה בביטוחי הבריאות עשויה לחסוך לך אלפי שקלים בשנה

רפורמה חדשה בביטוחי הבריאות עשויה לחסוך לך אלפי שקלים בשנה

חוק ביטוח הבריאות הממלכתי קובע ששירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים.

לתוך ההגדרה המעורפלת של חוק ביטוח הבריאות נכנסו לאורך השנים חברות הביטוח ושיווקו פוליסות ביטוח בריאות פרטיות. הפוליסות הפרטיות נועדו להבטיח את התנאים שקיומם היה בספק במסגרת החוק.

פוליסת ביטוח הבריאות הבטיחה למבוטח לקבל שירותי בריאות גם מחוץ לגבולות ישראל, תוך פרק זמן מוגדר וזאת במסגרת תקרות הסכומים שנקבעו בפוליסה.

רפורמה בביטוחי הבריאות הפרטיים

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ההוצאה של משק הבית על ביטוחים פרטיים הגיעה ל – 17% מהוצאה הממוצעת של משק הבית.
במטרה לעודד את התחרות בתחום ולהקל על המובטחים להשוות בין חברות הביטוח התרחשה בשנת 2016 רפורמה מקיפה בביטוחי הבריאות הפרטים במדינת ישראל, רפורמה המבוססת על שלושה עקרונות.

  1. אין תלות בין הכיסויים בפוליסה
  2. פוליסה אחידה
  3. עדכון הפוליסה בכל שנתיים

אין תלות בין הכיסויים בפוליסה: מהיום משלמים רק על מה שצריכים

עד הרפורמה שיווקו חברות הביטוח "ביטוחי בריאות פרטיים" שורה של כיסויים ביטוחים אותם רכשתם יחדיו כחבילה. חוסכים שרצו לרכוש רק חלק מהכיסויים, בעיקר את הזולים שבהם, התקשו לעשות זאת. בעקבות הרפורמה ניתן לרכוש כל כיסוי ביטוחי בנפרד, ורכישתו או ביטולו של כיסוי זה או אחר אינן תלויים בכיסוי אחר. מכיוון וניתן לרכוש כל כיסוי ביטוחי בנפרד, אפשר לרכוש רק את הכיסויים שצריכים ולהוזיל את מחיר ביטוח הבריאות הפרטי של משק הבית.

פוליסה אחידה : מקלה עליך את ההשוואה ומאפשרת לך לקצץ בעלויות

פוליסות הביטוח ערב הרפורמה היו מורכבות מאוד, הן במספר המוצרים והן מבחינת הכיסויים הביטוחים שהם כללו. ההשוואה בין החברות השונות הייתה בלתי אפשרית. כדי להקל על השוואה נקבעה פוליסת ניתוחים אחידה לכלל חברות הביטוח. כאשר המוצר הבסיסי זהה ניתן להתמקד בהשוואה בפרמטרים אחרים כמו שירות או מחיר.

עדכון הפוליסה והכנסת כיסויים חדשים בכל שנתיים

עולם הרפואה מתחדש בקצב מואץ, במידה ורכשתם פוליסת ביטוח בריאות פרטית בעבר יתכן והיא אינה רלוונטית עוד והיא אינה כוללת תרופות חדשות או טיפולים מונעי ניתוח. עד הרפורמה מעבר לפוליסת ביטוח חדשה היה דורש מכם למלא הצהרת בריאות חדשה. במסגרת הרפורמה החדשה פוליסת הביטוח תתעדכן בכל שנתיים ללא צורך בחיתום נוסף מצד המבוטח. ובמקרה של התייקרות במחיר יוכל המבוטח להחליט האם לחדש את הפוליסה או לבטל אותה.

 

בשורה התחתונה

במידה ורכשתם פוליסת ביטוח בריאות פרטית עד לשנת 2016 עליכם לבחון את הפוליסה שברשותכם, במידה ומצבכם הרפואי תקין יתכן ובאפשרותכם לרכוש פוליסה חדשה במחירים זולים יותר.

רפורמה חדשה בביטוחי הבריאות עשויה לחסוך לך אלפי שקלים בשנה

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם