Quality

המגזין שלנו

עמוד הבית > סוף השנה? הזדמנות לתת ערך נוסף...

סוף השנה? הזדמנות לתת ערך נוסף ללקוחות

סוף השנה? הזדמנות לתת ערך נוסף ללקוחות

סוף השנה וחודש דצמבר בפרט הינה תקופה שבה חברות הביטוח ובתי ההשקעות משקיעים מאמצים רבים במיצוי הפקדות סוף השנה של העצמאים.

אך בעוד שהחברות מעלות קמפיינים תקשורתיים, סוכני הביטוח עומדים בצד ולא מבינים על מה המהומה.

הפקדה של 70,000 שקלים לקופת גמל להשקעה זה נחמד והפקדה של עצמאי לקרן השתלמות מגדילה את התיק, אבל האם זה שווה את כל המאמץ?

הפעם במקום לחשוב כמו רואי חשבון ולדקלם את תקרות ההפקדה, כדאי לנצל את ההתעוררות בהפקדות בסוף השנה כדי לנהל דיאלוג אמיתי עם הלקוחות, לגבי המטרות והיעדים שלהם בשימוש בחיסכון הפנסיוני ולא רק בדצמבר, אלא לשארית תקופת החיסכון.

כמה צריך להפקיד עצמאי לפנסיה?

מסורתית, עצמאים מגיעים לבצע הפקדות סוף שנה בחודש דצמבר, הם יודעים מה ההכנסה החייבת שלהם ומפקידים בגינה לחיסכון הפנסיוני. בשנת 2021 תקרת ההכנסה המזכה השנתית לעצמאי היא 208,800 שקלים והוא יכול להפקיד בגינה עד 16% כדי לנצל את הטבות המס.

כדי להתחיל את הדיאלוג אפשר להסביר לחוסך שבמידה והוא בחר שלא לרכוש כיסוי לאבדן כושר עבודה באופן פרטי, הוא יוכל להפקיד עוד 0.5% מהכנסה שלו ולקבל הטבת מס מסוג זיכוי. זאת הטבת מס שחוסכת לו עוד 365 שקלים.

חשוב לזכור- כדי שעצמאי יוכל לנצל את מלוא הטבת המס, על כל תקרת ההכנסה שלו, עליו להיחשב עמית מוטב. עמית מוטב הוא עמית שהפקיד לחיסכון הפנסיוני שלו 1,688 שקלים בחודש. רק אחרי שיפקיד את הרובד הראשון כעמית מוטב יהיה ניתן לבצע הפקדה נוספת ולנצל את מלוא הטבת המס.

הפקדה רובד ראשון הפקדה רובד שני סה"כ הפקדה
20,258 ₪ 17,226 ₪ 37,484 ₪

 

במרבית הפרסומים מופיע כי התקרה להטבות מס לעצמאים היא 34,452 שקלים.

עצמאי שיפקיד לחיסכון הפנסיוני רק את התקרה, לא ינצל את כל ההטבות המגיעות לו.

גם שכירים יכולים להפקיד לפנסיה

אנו מתמקדים בהפקדות סוף השנה של העצמאים ושוכחים כי גם שכירים יכולים להפקיד לפנסיה באופן עצמאי ולקבל הטבות מס בגין ההפקדה הזאת. חלק גדול מעובדי המדינה מכירים כבר את האפשרות להפקיד בגין רכיבי השכר הלא פנסיוני ולקבל את הטבת המס בתלוש המשכורת. עובדים שלא יכולים לקבל את ההטבה בתלוש, נדרשים להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

במידה ונתקלתם בשני בני זוג, האחד שכיר והשנייה עצמאית, זו הזדמנות מצוינת להזכיר את ההפקדה על רכיבי שכר לא פנסיונים. שכר לא מבוטח לא חייב להיות עמלות או שעות נוספות, הוא יכול להיות גם החזר הוצאות או שווי רכב. בחודש דצמבר אפשר לראות בתלוש כמה שכר "לא מבוטח" נצבר לעובד מתחילת השנה ולהפקיד בגינו לחיסכון הפנסיוני.

כך לדוגמא: עובד עם שכר כולל של 228 אלף שקלים ושכר פנסיוני של 180 אלף שקלים יכול להפקיד במעמד עצמאי עוד 7,680 שקלים. בגין ההפקדה הוא זכאי להטבת מס של יותר מ-30%.

כאשר אחד מבני הזוג הוא כבר עצמאי, השיקול הכלכלי או הפסיכולוגי להגשת הדוח השנתי נעלם ונשארנו רק עם ערך ללקוח.

במקרים מסוימים אפשר לקחת את ההטבה צעד אחד קדימה ובמידה ויש פער גדול בין הכנסות של בני הזוג, ניתן לבצע את ההפקדה במעמד עצמאי לחשבון על שם בן הזוג (בעל השכר הנמוך) וכך לאזן את ההכנסות בפרישה.

לאן להפקיד את הכספים: קרן פנסיה או קופת גמל?

מרוב שמדברים על פנסיה ופנסיה לעצמאים, חלק גדול מהעצמאים מגיע בחודש דצמבר ומבצע הפקדה חד פעמית גדולה אל קרן הפנסיה.

מה הבעיה? קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון מצוין, אבל למי שרוצה לחסוך בצורה שוטפת ולנצל את היתרונות שלה – כיסויים ביטוחים מובנים ודמי ניהול נמוכים מהצבירה.

מי שמבצע הפקדה חד פעמית גדולה נתקל בחסרונות של קרן הפנסיה, דמי ניהול מהפקדה ואותן עלויות כיסוי ביטוחי. גם על הפקדה חד פעמית ישלם העצמאי דמי ניהול וגם על ההפקדה החד פעמית יגבו כיסויים ביטוחים אותם החוסך שלנו כנראה לא צריך.

לא רק שיגבו ממנו כיסוי ביטוחי עבור חודש דצמבר, אלא שבשל המנגנון הקיים בקרן הפנסיה- ארכת ביטוח, יגבו ממנו כיסויים ביטוחים גם בחמשת החודשים הבאים, כך שבפעם הבאה שהחוסך יקבל את הדוח מקרן הפנסיה, יתכן ויגלה שנותר לו סכום קטן יותר מזה שהפקיד.

לכן, עליכם לנהל שיחה עם הלקוח ולהבין את מטרת ההפקדה. במידה ומטרתו לנצל את הטבות המס ולהפקיד פעם בשנה, עדיף שיפקיד את הכספים בקופת הגמל. בצורה הזאת הוא לא ישלם את דמי הניהול מהפקדה ויחסוך את עלות הכיסויים הביטוחים.

במידה והחוסך מעוניין בכיסויים ביטוחים, עליו להתחיל להפקיד בצורה שוטפת לחיסכון הפנסיוני ולא להפקיד פעם בשנה.

חיסכון וגם כיסויים ביטוחים

האם אנו משקפים לעצמאי את הפער בין הכנסתו לבין הכיסוי שיקבל בגין הפקדתו לחיסכון הפנסיוני?

עצמאי בעל הכנסה שנתית של 200,000 שקלים, נדרש להפקיד לפנסיית חובה לעצמאים 897 שקלים בחודש.

בגין ההפקדה הזאת יירכש עבורו כיסוי ביטוחי בגובה 5,606 שקלים. במקרה של אבדן כושר עבודה הוא יקבל רק 75% מכיסוי זה.

מחובתנו לשקף לעצמאי את הפער בין הכנסתו החודשית, במקרה הזה 16,666 שקלים, לבין הפיצוי שישולם לו במקרה של אבדן כושר עבודה – 4,204 שקלים.

על הפערים האלו ניתן לפצות באמצעות רכישה של ביטוח חיים ואבדן כושר עבודה. שני כיסויים שרכישתם תזכה את עצמאי בהטבות מס נוספות.

עצמאים – קודם כל תחסכו לעצמכם

למה לשמור את ההטבות של קרן ההשתלמות לסוף השנה ולא להפקיד את הכספים באופן מיידי עם תחילת השנה?

הפקדה לקרן השתלמות מזכה את החוסך העצמאי בשתי הטבות מס.

הראשונה – הטבת מס מסוג ניכוי בגובה 4.5% מהכנסה שמקטינה את ההכנסה החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי.

השנייה – הפקדה מוטבת בשנת 2021 – 18,480 שקלים, הפטורה ממס רווחי הון במועד המשיכה.

אם נפקיד את הכספים בדצמבר או בינואר ננצל את מלוא ההטבות, אבל אם נפקיד את הכספים בדצמבר איבדנו למעשה את התשואה השנתית שיכלה הקרן לצבור.

בשנה האחרונה התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות עמדה על כ-17%. עצמאי שהיה מפקיד 18,480 שקלים במהלך חודש ינואר היה מרוויח יותר מ-3,000 שקלים.

ולכן, כבר בחודש ינואר מפקידים את מלוא התקרה המוטבת בהתאם לתקרות המעודכנות לשנת 2022.

 

בשורה התחתונה

נגענו כאן רק בחלק מהערכים הטמונים בהפקדות סוף השנה. בסופו של דבר קיימת כאן ההבנה כי מעבר לגובה ההפקדה הנדרשת או להטבות המס שניתן לנצל, בדיאלוג שקיים מסביב לנושא נמצאת המהות של תפקידנו כסוכני ביטוח וזה מנהלי הסיכונים של הלקוח.

הכותב הינו סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

 

*אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון ע”פ דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

סוף השנה? הזדמנות לתת ערך נוסף ללקוחות

    דברו איתנו!

    תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

    דברו איתנו!

      תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם