Quality

המגזין שלנו

עמוד הבית > כל מה שלא ידעתם על תוכנית &quo...

כל מה שלא ידעתם על תוכנית "חיסכון לכל ילד"

כל מה שלא ידעתם על תוכנית "חיסכון לכל ילד"

מה היא תוכנית "חיסכון לכל ילד"? מתי אפשר למשוך את הכספים שהופקדו בחיסכון זה? האם משיכת הכספים חייבת במס?

חיסכון לכל ילד היא תכנית שהחלה בשנת 2017 במהלכה מפקיד הביטוח לאומי לכל ילד כ- 52 ₪ בכל חודש ואילו ההורים יכולים להוסיף עוד 52 ₪ שירדו מתוך קצבת הילדים של הילד.

מטרת התכנית היא הגברת המודעות לחיסכון, צמצום פערים חברתיים, ולאפשר לכל צעיר לקבל סכום כסף בעתיד לצרכי פתיחת עסק, השכלה ועוד.

הכספים יופקדו לתכנית על שמו של הילד עד שיגיע לגיל 18. בנוסף הילד יהיה זכאי למספר מענקים לאורך תקופת החיסכון. מי שנולד עד לשנת 2017 יקבל שני מענקים, הראשון בגיל 18 בסך 522 ₪ ומענק שני בגובה אותו סכום ינתן לו בגיל 21 במידה ולא ימשוך את הכספים עד אז.

מי שנולד לאחר שנת 2017 יקבל שני מענקים בגובה 261 ₪ בגיל 3 ובגיל 12 או 13 (בהתאם למינו) ומענק נוסף בגובה 522 ₪ ינתן בגיל 21.

את הכספים בחיסכון לכל ילד ניתן למשוך בשלוש תחנות יציאה:

1. לפני גיל 18, בשל מצב רפואי של הילד

הורים לילד שנמצא במצב רפואי שמסכן את חייו, יכולים למשוך את כספי החיסכון לפני שהילד יגיע לגיל 18, וזאת לצורך מימון טיפול רפואי של הילד ולאחר אישור רופא מטעם ביטוח לאומי. לאחר אישור הרופא יופקד בחסכונו של הילד מענק מיוחד בסך 522 ₪ וההורה יוכל למשוך את הכספים.

במקרה של משיכת הכספים בשל מצב רפואי, ביטוח לאומי ימשיך להפקיד את הכספים עד לגיל 21.

2. אחרי גיל 18 באישור ההורים

ילד שהגיע לגיל 18 יוכל להגיש בקשה למשיכת הכספים מתכנית חיסכון לכל ילד, הכספים יועברו לחשבונו באישור ההורים. ילד שימשוך את הכספים בגיל 18 לא יהיה זכאי למענק הנוסף בגיל 21.

3. בגיל 21

בגיל 21 הילד יוכל למשוך את הכספים גם ללא אישור ההורים. ילד שלא משך את הכספים עד לגיל 21 יהיה זכאי למענק הנוסף בסך 522 ₪.

מקרה מיוחד נוסף שמאפשר את משיכת הכספים הוא חס וחלילה מקרה פטירה של הילד.

האם משיכת הכספים חייבת במס?

חשוב לזכור כי משיכת הכספים מתכנית חיסכון לכל ילד חייבת במס, שיעור המס נקבע בהתאם לתנאי המוצר. בקופת הגמל ובמסלולים בנקאים צמודי מדד תשלמו מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. בחיסכון בנקאי שאינו צמוד למדד תשלמו 15% על הרווח הנומינאלי.

במידה והילד יבחר שלא למשוך את הכספים לאחר שיגיע לגיל 21 הם ימשיכו להיות מנוהלים בקופה על שמו בדומה לקופת גמל להשקעה. הילד יוכל למשוך את הכספים בכל שלב ואף לייצר מהם בעתיד קצבת זקנה פטורה ממס.

עבור ילד שהוריו בחרו עבורו חיסכון בבנק, הכספים יעברו לפיקדון בבנק על שמו.

הכותב הינו נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה.

כל מה שלא ידעתם על תוכנית "חיסכון לכל ילד"

    דברו איתנו!

    תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

    דברו איתנו!

      תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם