Quality

המגזין שלנו

עמוד הבית > האם צריך להפקיד לעובד לפנסיה ב...

האם צריך להפקיד לעובד לפנסיה בתאונת עבודה?

האם צריך להפקיד לעובד לפנסיה בתאונת עבודה?

מה החקיקה מתירה במקרה בו העובד אינו חוזר לעבודה אחרי זמן ממושך?

החקיקה והתקנות השונות מגדירות מתי על המעסיק להמשיך להפקיד לעובד לקרן הפנסיה ולחיסכון הפנסיוני למרות שהוא נעדר מעבודתו. לדוג' חוק ימי מחלה מגדיר את התשלום בעבור ימי המחלה של העובד כשכר לכל דבר ועניין לכן כל עוד העובד מקבל תשלום עבור ימי המחלה על המעסיק להמשיך להפקיד עבורו לפנסיה. באופן דומה תקנות עבודת נשים מגדירות את החובה שחלה על המעסיק בהמשך הפקדות לחיסכון הפנסיוני לעובדת שנמצאת בחופשת לידה או בשמירת הריון.

אך בניגוד לשני המקרים הקודמים אין חקיקה או תקנות המחייבות את המעסיק להמשיך להפקיד לפנסיה לעובד שנפגע בתאונת עבודה. כאשר אין חקיקה ואנו רוצים לבדוק את החובה שחלה על המעסיק אנו ניגשים לפסיקה. ישנם שני פסקי דין מעניינים של בית הדין האזורי לעבודה שעוסקים בנושא של הפקדות לחיסכון הפנסיוני לעובד שנפגע בתאונת עבודה, שני פסקי הדין הם של השופט יצחק לובוצקי.

בפסק הדין הראשון תע"א 3488-07 חנוך חשאי נ' דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ משנת 2011 נקבע כי מעסיק חייב להמשיך ולהפריש את חלקו בקרן הפנסיה עבור התקופה שבה העובד נעדר מהעבודה בשל תאונת עבודה, כל זמן שממשיכים להתקיים בין הצדדים יחסי עובד-מעסיק, ובלבד שלא קיימת הסכמה אחרת בין הצדדים.

לכאורה בהתאם לפסק הדין הנל, עליך כמעסיק להמשיך לבצע הפקדות לפנסיה לעובד, כמובן שעל העובד בתקופה הזאת להעביר גם את חלקו בהפקדות.

אך בפסק דין מאוחר יותר של אותו שופט, יצחק לובוצקי, סעש (נצ') 2420-10-13‏ ‏ מוריס נוייסרי נ' ד.ב.ש טבורינסקי בע"מ, משנת 2015 קבע השופט כי במקרה של תאונת העבודה לתקופה ממושכת מאוד (למשך כשנתיים) שלאחריה לא חזר העובד לעבודתו מייד, לא חלה על המעסיק חובה להפריש לביטוח פנסיוני בתקופה שבה נעדר העובד בשל תאונת העבודה.

מכיוון ששני פסקי הדין הנל הם פסקי דין של בית משפט אזורי הם לא נחשבים הלכה מחייבת והם נחשבים פסקי דין מנחים בלבד.

לסיכום, כמעסיק עליך לשאול את עצמך מה משך הזמן שבו צפוי העובד להעדר מעבודתו, האם הוא צפוי לחזור לעבודה בהמשך והאם החיסכון הפנסיוני שברשותו כולל שחרור מהפקדות שיפקיד עבורו את הכספים גם במהלך התקופה בה הוא זכאי לתשלום מביטוח לאומי.

הכותב הינו נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה.

האם צריך להפקיד לעובד לפנסיה בתאונת עבודה?

    דברו איתנו!

    תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

    דברו איתנו!

      תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם