Quality

המגזין שלנו

עמוד הבית > האם ניתן למשוך את קרן הפנסיה ל...

הרשמו למגזין

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

הרשמו למגזין

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם
האם ניתן למשוך את קרן הפנסיה ללא מס?

האם ניתן למשוך את קרן הפנסיה ללא מס?

החיסכון הפנסיוני נועד להחליף את ההכנסה בפרישה מעבודה. בחודשים האחרונים התרבו הפרסומים על עובדים שמבקשים למשוך את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם במהלך תקופת העבודה. חשוב לזכור כי משיכה שכזו חייבת במס בגובה של 35%. בשל ריבוי המקרים ובמטרה למגר את התופעה פרסמה רשות שוק ההון עדכון המונע מהעובדים למשוך את כספי הפנסיה ממקום העבודה הנוכחי.

בעבור העובדים שנקלעו לקשיים ומיצו כבר את כל האפשרויות ריכזנו כאן מספר מקרים בהם ניתן למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני במינימום מס.

חשוב לציין כי משיכת הכספים מהחיסכון הפנסיוני עשויה לפגוע בגובה הכיסויים הביטוחים, גובה קצבת הזקנה ובפטור העתידי על קצבת הזקנה.

כספי החיסכון הפנסיוני מורבים משניים כספי פיצויים וכספי תגמולים, בהמשך המאמר נפרט את האפשרויות למשיכת הכספים מכל אחד מהרכיבים.

משיכת כספי פיצויים

כספי הפיצויים מהווים כשליש מכספי החיסכון הפנסיוני שלנו, משיכה שלהם תקטין כמובן את הקצבה בגיל פרישה. אך בניגוד למשיכת כספי התגמולים (חלק העובד וחלק המעסיק) משיכת הפיצויים, במקרים רבים, תהייה פטורה ממס.

גובה הפיצויים הפטורים ממס יגיע למשכורת עבור כל שנת עבודה ולא מעבר לתקרה, בשנת 2022 תקרת הפיצויים הפטורים היא 12,640 ₪ לכל שנת עבודה.

חשוב להכיר כי עובד שהרוויח פחות מהתקרה יכל לבקש להגדיל את הפטור למשיכת פיצויים בעד 50% ולא יותר מהתקרה.

לדוגמה: משה עבד במקום עבודתו 7 שנים והרוויח 8,000 ₪ בחודש. למשה נצברו כספי הפיצויים בגובה 60,000 ₪ בקרן הפנסיה שלו. לכאורה למשה יש 56,000 ₪ פיצויים פטורים ממס וכל היתר חייבים במס, אך הוא יכל לבקש להגדיל את הפטור שמגיע לו ולמשוך את כל הפיצויים הפטורים ממס.

במידה והשכר החודשי שלכם נמוך מ- 12,640 ₪ ואתם רוצים למשוך את כספי הפיצויים חשוב להקפיד לבקש את הפטור הנוסף על כספי הפיצויים.

את הפטור יש לבקש באמצעות מילוי טופס 161א. לצורך משיכת הכספים יש להציג טופס 161 ממקום העבודה, טופס 161 נקרא גם הודעת מעסיק על פרישה מעבודה, ללא הטופס ינכו מכם מס מירבי על כספי הפיצויים.

במהלך תקופת העבודה לא ניתן, כיום ובעבר, למשוך פיצויים של המעסיק הנוכחי אלא רק פיצויים של מעסיקים קודמים.

משיכת כספי תגמולים

בניגוד למשיכת כספי פיצויים בסיום עבודה, משיכת כספי התגמולים נחשבת משיכה שלא כדין וקרן הפנסיה תנכה עליה מס בשיעור של 35%. אך ישנם מספר דרכים להימנע מתשלום המס.

במידה וצברתם כספים בחיסכון הפנסיוני לפני שנת 2000 יהיה באפשרותכם למשוך את הכספים ללא מס בכפוף לעמידה באחד התנאים הבאים:

  • הפסקת עבודה לתקופה העולה על חצי שנה
  • מעבר משכיר לעצמאי
  • מעבר למעסיק חדש שלא ביטח את העובד בביטוח פנסיוני לתקופה של שנה

לדוגמה חוסך שהצטרף לקרן הפנסיה בשנת 1995 וחסך עד לשנת 2020, את הכספים שנצברו בחשבונו עד לשנת 2000 הוא יכל למשוך ללא מס.

אפשרות אחרת למשוך את כספי התגמולים בפטור ממס היא במקרה של נכות רפואית העולה על 75%, הנכות לא חייבת להיות של החוסך עצמו היא יכולה להיות גם נכות שנגרמה לקרובו כאשר קרובו יכל להיות בן-זוגו, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג ובן-זוגו של כל אחד מהם.

לצורך המשיכה הנכות חייבת להיות נכות צמיתה שהתרחשה לאחר ההצטרפות לקופה. המשיכה תהייה כפופה לאישור מס הכנסה ולצורך קבלת האישור יש למלא טופס 159 ולצרף אישורים רפואיים.

מקרה נפוץ נוסף שבו ניתן למשוך חלק מכספי התגמולים בפטור ממס הוא מצב של מיעוט הכנסות. במקרה והכנסתך נמוכה מ-5,300 ₪ , ניתן למשוך כספי תגמולים בהתאם לפער בין הכנסתך לבין שכר המינימום.

במידה ויש ילדים מתחת לגיל 18 יהיה ניתן למשוך כספי תגמולים עד למבחן הכנסות של 10,600 ₪  בחודש.

לדוגמה, חוסך נשוי עם ילדים מתחת לגיל 18 – לחוסך הכנסה חודשית בגובה 5,300 ₪  באפשרותו למשוך עוד 5,300 ₪  מכספי התגמולים שלו בפטור מקנס המשיכה.

שימו לב, במבחן ההכנסות נלקחות בחשבון כלל ההכנסות של משק הבית לרבות הכנסות פאסיביות או הכנסות של הילדים עד לגיל 18.

לצורך המשיכה במקרה של מיעוט הכנסות יש לפנות אל הגוף המנהל את כספי הפנסיה שלכם ולהציג פירוט של הקצבאות המשולמות מביטוח לאומי ולמלא טופס 159א של רשות המיסים.

האפשרות האחרונה שאני רוצה להציג כאן רלוונטית לעובדים שהגיעו לגיל פרישה, גיל 67 לגברים ונשים, וצברו בחיסכון הפנסיוני סכום שאינו עולה על 95 אלף ₪. עובדים אלו יכולים למשוך את הכספים כסכום חד פעמי והמשיכה לא תחשב כמשיכה שלא כדין.

לצורך המשיכה עליכם לגשת למס הכנסה ולהגיש דוח מהמסלקה הפנסיונית המפרט את כל החסכונות הפנסיונים שברשותכם, במידה וכספי התגמולים בכל המוצרים לא עולים על 95 אלף ₪ תוכלו למשוך את הכספים ולהימנע מהמס בשיעור של 35%.

במידה וצברתם סכום שעולה על 95 אלף ₪ שמורכב בחלקו מפיצויים ותגמולים, ניתן קודם כל למשוך את כספי הפיצויים בהתאם לפטור ממס שברשותכם ואז לבצע את המשיכה של שאר הכספים.

חשוב לזכור כי משיכת כספי החיסכון הפנסיוני צריכה להיות המוצא האחרון ומשיכת הכספים הפנסיוני לפגוע בגובה הכיסויים הביטוחים, גובה קצבת הזקנה ובפטור העתידי על קצבת הזקנה.

הכותב הינו נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה.

האם ניתן למשוך את קרן הפנסיה ללא מס?

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם

דברו איתנו!

תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם